ABBank vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế với 924 tỷ đồng

ABBank mở rộng mạng lưới giao dịch trong năm 2018.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố, năm 2018 các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của nhà băng này đều ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2017.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ABBank theo đó đạt 924 tỷ đồng (tương đương đạt 152,7% so với 2017), trong đó, lãi thuần từ dịch vụ đạt 392 tỷ đồng (đạt 226,2% so 2017).

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/12/2018, Lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 924 tỷ đồng, tương đương đạt 102,6% so với kế hoạch năm 2018 và đạt 152,7% so với năm 2017; Tổng tài sản đạt 90.453 tỷ đồng, tương đương 106,8% so với năm 2017. Như vậy, nhờ gia tăng tỷ lệ tài sản sinh lời trên tổng tài sản, ngân hàng này đã đạt tăng trưởng về hiệu quả nhanh hơn tăng về quy mô.

Đặc biệt, trong năm 2018, thu từ hoạt động dịch vụ của ABBank đạt 392 tỷ đồng, tương ứng đạt 147,1% so với kế hoạch năm và đạt 226,2% so với năm 2017. Chỉ tính riêng trong quý IV/2018, thu nhập từ phí dịch vụ đạt 262 tỷ đồng, tăng đến 370% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, thu nhập từ dịch vụ đã đóng góp tới 42,4% trong tổng lợi nhuận trước thuế 2018 của Ngân hàng, tăng từ mức 28,6% của năm 2017.

Tăng trưởng thu phí dịch vụ là một trong những mục tiêu chiến lược của ABBANK. ABBANK theo đuổi mô hình ngân hàng bán lẻ; nỗ lực triển khai các dự án nâng cao cả về chất và lượng công tác vận hành, phục vụ khách hàng. Đầu tư phát triển ngân hàng số – ngân hàng thương mại điện tử cũng được ABBANK đặc biệt quan tâm thông qua việc triển khai hệ thống Open API Banking là nền tảng để tập trung đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ và kênh phân phối, nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dùng đối với các sản phẩm/dịch vụ của ABBANK, đồng thời góp phần tăng năng suất lao động và tiết giảm chi phí.

Năm 2018, ABBANK cũng là một trong 5 ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công công nghệ thẻ không tiếp xúc (contactless).

Kết thúc 2018, lợi nhuận mua bán chứng khoán đầu tư của ABBank cũng có sự tăng trưởng, đạt 178% so với số thực hiện năm 2017. Hiện ngân hàng nằm trong top 10 thành viên giao dịch mua bán hẳn (outright) trái phiếu Chính phủ lớn nhất thị trường.

Bên cạnh một số chỉ tiêu có sự tăng trưởng nổi bật, các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu khác của ABBank vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo tính thanh khoản: Huy động đạt 73.834 tỷ đồng; Dư nợ đạt 54.885 tỷ đồng, trong đó, cho vay Khách hàng cá nhân đạt 22.507 tỷ đồng (đạt 114,5% so với năm 2017), cho vay SME đạt 9.826 tỷ đồng (đạt 106,3% so với 2017).

Năm 2018, chất lượng tín dụng tiếp tục được ABBank chú trọng với định hướng “phát triển gắn với bền vững, hiệu quả”. Không chỉ đẩy mạnh mảng thu từ phí dịch vụ, các khoản vay tại ABBank cũng được thẩm định và tăng cường giám sát chặt chẽ. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của NHNN, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm hơn 34% so với 2017.

Ông Phạm Duy Hiếu – Quyền TGĐ ABBank cho biết: “Năm 2018 là một năm dịch chuyển của ngân hàng. Trong bối cảnh môi trường kinh tế, thị trường trong nước và thế giới biến động mạnh, ABBank đã đồng thời vừa thực hiện thành công dự án Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của hệ thống, vừa phát triển kinh doanh, cán đích thành công chỉ tiêu lợi nhuận với con số hơn 924 tỷ đồng.

Năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì theo định hướng ngân bán lẻ, phát triển bền vững và ổn định thông qua việc xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo mang đậm tinh thần khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo để mang đến các dịch vụ độc đáo cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự, tạo sự gắn kết trong tổ chức, phát triển hệ thống kinh doanh tập trung vào lĩnh vực bán lẻ”.

Theo kế hoạch năm 2019, ABBank sẽ triển khai niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Tường Châu

Kinh Tế Tập Đoàn