Ai sẽ bỏ 852 tỷ đồng mua cổ phần Maritime Bank?

Hơn 71,5 triệu cổ phần Maritime Bank sẽ được VNPT chào báo theo lô vào ngày 18/01/2018.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ bán đấu giá trên 71,57 triệu cổ phần tại ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank), tương ứng tỷ lệ 6,09% vốn của ngân hàng này với mức giá khởi điểm 11.900 đồng/ cổ phần.
VNPT sẽ đấu giá theo lô và được tính thành 01 lô, giá cả lô (tương ứng trên 71,57 triệu cổ phần) sẽ có giá dự kiến khoảng 852 tỷ đồng.
Nhà đầu tư tham gia đấu giá ngoài năng lực về tài chính (có khoảng 852 tỷ đồng, không dùng tiền vay, vốn ủy thác của tổ chức/cá nhân khác), phải cam kết gắn bó lợi ích và hỗ trợ Maritime Bank lâu dài sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần, cam kết sử dụng lao động hiện tại…
Trước đó, VNPT đã từng có 02 lần đăng ký bán đấu giá cổ phiếu Maritime Bank nhưng đều không thành công vì không có nhà đầu tư tham gia.
Hiện Maritime Bank có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng sau khi nhận sáp nhập ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) năm 2015.
Báo cáo kết quả kinh doanh trong 02 năm qua cho thấy có sự tăng trưởng. Năm 2016, tổng tài sản ngân hàng đạt 92.606 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2015. Thu lãi thuần đạt 2.253 tỷ đồng, tăng gần 42% so với năm 2015. Lãi ròng năm 2016 đạt 140 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,17%.
Kết thúc quý III/2017, Maritime Bank đạt mức tổng doanh thu từ các hoạt động lũy kế 9 tháng là 8.631 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, dịch vụ đem lại khoản lãi thuần hơn 225 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016.
Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ năm 2016. Dư nợ tín dụng gần 35.000 tỷ đồng, tăng 9,36% so với đầu năm 2017. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt gần 20% trong khi nợ xấu ở mức 2,16%.
Kế hoạch năm 2017, Maritime Bank dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 14%, huy động vốn tăng gần 17%, lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chia 5%.
Theo Lan Anh
Bizlive