Bài phát biểu lay động của Thủ tướng Phan Văn Khải trước Quốc hội – Thời sự – Zing.vn


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *