Chính thức rời ghế Chủ tịch 4 công ty, ông Dương Công Minh chuyên tâm Sacombank

Khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa Luật sửa đổi bổ sung Luật TCTD chính thức có hiệu lực, ông Dương Công Minh hiện thực hóa tuyên bố trước đó của mình, ở lại làm Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Theo thông tin thay đổi của người nội bộ vừa được Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) công bố, Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh không còn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch tại các doanh nghiệp khác.

Cụ thể, ông Dương Công Minh đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Him Lam, Dụng cụ Thể thao Bảo Long, Phát triển Xín Mần và Chứng khoán Liên Việt (LVPS).

Động thái trên được thực hiện khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa Luật sửa đổi bổ sung Luật TCTD chính thức có hiệu lực. Theo đó, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng (TCTD) không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Ông Minh quyết định chọn ở lại Sacombank

Việc từ chức Chủ tịch HĐQT tại Him Lam vốn đã được được ông Dương Công Minh đề cập trước đây. Đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank từ 30/6/2017 khi ngân hàng này tổ chức ĐHĐCĐ thường niên bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới, với Sacombank ông Minh còn khá mới mẻ.

Lượng cổ phần sở hữu riêng cá nhân ông Minh hiện là 3,32% cổ phần và đạt 7,47% nếu tính thêm người liên quan. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của ông tại Him Lam hiện là 99%. Ông cũng khẳng định và việc thôi chức ở Him Lam sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Dự kiến, ông Trần Văn Tĩnh sẽ đảm nhiệm chức vụ này thay ông.

Ngoài ông Minh, nhiều vị lãnh đạo ngân hàng khác cũng đã thông báo quyết định của mình đối với quy định trên của Luật Tổ chức tín dụng mới. Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch TPBank, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch SHB cũng đã lựa chọn tiếp tục gắn bó với chiếc ghế chủ tịch tại các nhà băng.

I. Thông tin đã cung cấp
Họ và tên: Dương Công Minh
Chức vụ:
• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Him Lam
• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Bảo Long
• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Xín Mần
• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
• Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
II. Thông tin sau thay đổi
Họ và tên: Dương Công Minh
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

 

Theo Thanh Thủy

NDH