VN-Index phục hồi không rõ rệt trong thế giảm, do các trụ phân hóa quá mạnh.

VN-Index phục hồi không rõ rệt trong thế giảm, do các trụ phân hóa quá mạnh.


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *