Đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh casino, đặt cược bóng đá

Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ về việc cắt giảm 1 điều kiện, đơn giản hóa 1 điều kiện đối với kinh doanh casino. Lĩnh vực đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được đề xuất cắt giảm 2 điều kiện, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh.

Ngày 16/8, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã được trình lên Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung 16 nghị định thuộc 6 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh chứng khoán; thẩm định giá; hải quan; kế toán, kiểm toán; kinh doanh dịch vụ đòi nợ, xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino, đặt cược, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung 14/16 nghị định. 2 nghị định còn lại cần nghiên cứu để đảm bảo quản lý chặt chẽ hơn nên sẽ ban hành riêng.

Theo đó, đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 14 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này.

de xuat cat giam dieu kien kinh doanh casino dat cuoc bong da
Ảnh minh họa.

Lĩnh vực xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, casino, đặt cược, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện (sửa đổi, bổ sung 7 nghị định), dự kiến: Cắt giảm 4 điều kiện, đơn giản hóa 1 điều kiện về kinh doanh xổ số; cắt giảm 3 điều kiện về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; cắt giảm 2 điều kiện, đơn giản hóa 5 điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; cắt giảm 1 điều kiện, đơn giản hóa 1 điều kiện kinh doanh casino; cắt giảm 2 điều kiện, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Về kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2016/NĐ-CP, theo đó đơn giản hóa 2 điều kiện kinh doanh là quy định yêu cầu doanh nghiệp không bị kiểm soát đặc biệt theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định phải có dự kiến doanh thu, chi phí trong phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định bãi bỏ 19 điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa 7 điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Lĩnh vực chứng khoán cắt giảm 48 điều kiện.

Do dự thảo Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đồng thời để tạo thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, tại tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ để hiệu lực thi hành của nghị định là kể từ ngày ký, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo quyết định phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ Tài chính, Bộ đề xuất cắt giảm, đơn giản 190 điều kiện, đạt 51,4% theo yêu cầu, giảm 3 điều kiện so với dự thảo lấy ý kiến trước đó do có sự trùng lặp. Trong đó, đề nghị bãi bỏ 92 điều kiện và đơn giản hóa 98 điều kiện trong tổng số 370 điều kiện kinh doanh ban đầu.

Theo Báo điện tử Tầm Nhìn