Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ muốn làm điện mặt trời mái nhà phải xin Quốc hội

Điện mặt trời mái nhà dư thừa không được bán cho EVN hay cá nhân, tổ chức khác. Ảnh: Thạch Thảo

Vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ sẽ không được phát triển điện mặt trời mái nhà nếu không được Quốc hội cho phép.

Thông tin bất ngờ trên được nêu tại Tờ trình dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vừa được Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách được cơ quan Trung ương ban hành có phạm vi áp dụng trên cả nước.

Thế nhưng, Bộ Công Thương cho biết, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ không được định hướng phát triển năng lượng hoặc năng lượng tái tạo như định hướng các vùng còn lại trên cả nước.

“Theo đó, đối tượng là các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ không được phát triển”, Bộ Công Thương nêu.

Do đó, để có thể triển khai, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu trong các vùng này cần được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận, đánh giá phù hợp với Nghị quyết 81.

Bộ Công Thương đề xuất chính sách khuyến khích điện mặt trời mái nhà áp dụng cho cả các vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, tuy nhiên thẩm quyền quyết định vấn đề này thuộc Quốc hội.

Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng, ban hành nghị định, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo quy định của pháp luật. Việc này nhằm không vi phạm điều cấm của Luật Quy hoạch nêu tại khoản 6 Điều 13 là “thực hiện không đúng quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt”.

Theo Vietnamnet