GDP quý I tăng trưởng 7,38%, cao nhất trong 10 năm gần đây

Tăng trưởng GDP quý I/2018 đã đạt mức cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây. Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố chính thức.

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước.

“Đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây”, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nói.

Theo ông Lâm, mức tăng trưởng này đã khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ ban hành các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, trong mức tăng 7,38% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,7%, đóng góp 3,39 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,7%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm.

Như vậy, tăng trưởng đã được ghi nhận ở cả 3 khu vực kinh tế. Trong đó, đáng chú ý là khu vực công nghiệp và xây dựng, với mức tăng rất cao.

Quý I/2018, ngành công nghiệp tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước

Quý I/2018, ngành công nghiệp tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước

Cụ thể, trong khu vực này, ngành công nghiệp tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,01 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, với mức tăng 13,56% – mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung với 2,46 điểm phần trăm.

“Nền kinh tế đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao của năm 2018. Các khu vực kinh tế đều tăng trưởng cao, xuất nhập khẩu tăng trưởng cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo”, ông Nguyễn Bích Lâm nói.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xét về góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,13% so với cùng kỳ năm 2017, đóng góp 5,04 điểm phần trăm vào mức tăng trung; tích lũy tài sản tăng 6,46%, đóng góp 1,15 điểm phần trăm; chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng xuất siêu làm tăng 1,19 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.

Thanh Hà/Báo Đầu tư