Thế giới Di động sẽ phát hành 6,7 triệu cổ phiếu giá tối đa 110.000 đồng/cp

Thế giới di động

MWG dự kiến sẽ huy động ít nhất 603 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động M&A.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy phiếu bằng văn bản, HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HOSE: MWG) mới đây đã thông qua mức giá chào bán tối thiểu 90.000 đồng/cp và tối đa là 110.000 đồng/cp đối với 6,7 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tới đây.

Theo đó, MWG dự kiến sẽ huy động ít nhất 603 tỷ đồng và tối đa 737 tỷ đồng để sử dụng cho hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm nay, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên gần 3.145 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT MWG đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua mức ngân sách dành cho hoạt động đầu tư lên đến là 2.500 tỷ đồng từ vốn vay, phát hành trái phiếu, phần lợi nhuận chưa phân phối.

Nằm trong kế hoạch huy động vốn nói trên, mới đây, MWG công bố đã phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi được bảo lãnh bởi CGIF – một quỹ đầu tư tín thác của ADB với lãi suất cố định 6,55%/năm, kỳ hạn 5 năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG hiện giao dịch tại giá 129.000 đồng/cp, tăng 66% so với thời điểm đầu năm. Như vậy, mức giá dự kiến phát hành riêng lẻ dành cho các NĐT của MWG sẽ có mức chiết khấu khoảng 15-30% so với mức giá cổ phiếu MWG trên sàn.

Cổ phiếu
Cổ phiếu MWG trong 6 tháng gần nhất

Theo Cafef/ Trí thức trẻ