Hà Nội: Thông qua 1.430 công trình, dự án thu hồi đất năm 2018

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trọng Đông trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, với 91/91 đại biểu tán thành, HĐND thành phố đã chính thức thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018; công trình, dự án chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất, tính pháp lý của hồ sơ dự án đầu tư, UBND TP trình HĐND TP thông qua Danh mục là 1.430 công trình, dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích 4.913,67ha. Trong đó 401 công trình, dự án với diện tích 1.443,1ha chuyển tiếp năm 2017 sang, thuộc Danh mục đã được HĐND Thành phố thông qua; 1.029 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích 3.470,57ha.

Có 867 công trình, dự án với diện tích 2.145,17ha gồm 309 công trình, dự án với diện tích 975,83ha chuyển tiếp năm 2017 sang; 558 công trình, dự án đăng ký mới, với diện tích 1.169,34 ha) sử dụng vốn trong ngân sách đủ cơ sở pháp lý; 277 công trình, dự án với diện tích 1.026,9ha sử dụng vốn trong ngân sách (dự án dân sinh bức xúc tại địa phương và của Thành phố); 286 công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, diện tích là 1.741,6ha (trong đó có 92 công trình, dự án với diện tích 467,28ha chuyển tiếp từ 2017 chuyển sang; 194 công trình, dự án với diện tích 1.274,32ha đăng ký mới).

Thông qua Danh mục 442 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích diện tích là 1.441,22ha.

Để hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết HĐND Thành phố, Ban Kinh tế – Ngân sách kiến nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời đối thoại, giải quyết những vướng mắc tại cơ sở. Đối với những dự án sử dụng đất chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan phải được xem xét xử lý thu hồi đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND TP cần chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết.

Theo Cafef/Tri thức trẻ