Hai lãnh đạo ngành ngân hàng nghỉ hưu từ 1/10

ngân hàng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với một số cán bộ ngành ngân hàng từ ngày 1/10 tới…

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Trần Bá Huấn, Ủy viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017.

Hiện Chủ tịch Hội đồng Quản trị VDB đang là ông Phạm Quang Tùng cùng Ban điều hành là các ông Trần Bá Huấn (Tổng giám đốc) và 4 Phó tổng giám đốc là các ông: Nguyễn Chi Trang, Đào Văn Chiến, Trần Phú Minh và Đào Quang Trường.

Trong khi đó, tại Ngân hàng Nhà nước, Ban lãnh đạo gồm Thống đốc Lê Minh Hưng cùng 5 Phó thống đốc là các ông bà: Nguyễn Đồng Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Phước Thanh, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Kim Anh.

Liên quan đến công tác nhân sự, trước đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký Quyết định số 1448/QĐ-TTg về việc ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, Thủ tướng cho phép ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1/12/2017, để giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Theo Cafef