Thời Sự Hôm nay: Hơn 1,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão đã có điện

Tin Thời Sự Hôm Nay (18h30 – 18/9/2017): Hơn 1,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão đã có điện trở lại.

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân Youtube