Hơn 245 doanh nghiệp bị ‘bêu tên’ nợ thuế, phí lên tới 1.277 tỷ đồng

Hơn 245 doanh nghiệp bị ‘bêu tên’ nợ thuế, phí lên tới 1.277 tỷ đồng.

 Cục thuế Hà Nội công khai danh sách 245 doanh nghiệp nợ hơn 1.277 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp, tính đến ngày 31/10/2019.

Mới đây, Cục thuế Hà Nội công khai danh sách 245 đơn vị nợ hơn 1.277 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp, tính đến ngày 31/10/2019. Trong đó công khai lần đầu 220 đơn vị và 25 đơn vị công khai lại.

220 đơn vị công khai nợ thuế lần đầu nợ hơn 75,7 tỷ đồng. Trong đó có 210 doanh nghiệp nợ hơn 31,3 tỷ đồng tiền thuế phí, tiện phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là Công ty CP thép Trang Hùng nợ hơn 3,4 tỷ; Công ty cổ phần trung tâm thương mại V+ Hòa Bình nợ 3,2 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019.

Cùng với đó, 10 đơn vị nợ 44,415 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2019. Đứng đầu danh sách là Công ty Sản xuất Công nghiệp và xây lắp Hà Nội nợ hơn 16 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH Linh Dao nợ hơn 10,7 tỷ đồng; Công ty CP Thương mại Sơn Thanh nợ hơn 9,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phú Anh nợ hơn 2,6 tỷ đồng…

Trong danh sách đăng công khai lại, có 11 doanh nghiệp nợ 78,557 tỷ đồng thuế, phí tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần cầu 12 – CIENCO1 với số nợ gần 71,5 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019.

7 đơn vị nợ 80,862 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt và chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt, với số nợ hơn 48,3 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019. Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 03/12/2019, Công ty đã nộp 7,5 tỷ đồng tiền nợ thuế (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế), số chưa nộp là hơn 40,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục bêu tên 7 đơn vị nợ hơn 1.042 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. Công ty cổ phần Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách với số nợ hơn 336,6 tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2019. Kế đến là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân nợ hơn 178 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà nợ hơn 153 tỷ đồng; Công ty TNHH đá quý Thế Giới nợ hơn 127 tỷ đồng; Công ty CP LILAMA Hà Nội nợ hơn 73,4 tỷ đồng…

Từ đầu năm tới nay, Cục Thuế Hà Nội đăng công khai 2.989 doanh nghiệp, dự án với tổng số tiền hơn 7.263 tỷ đồng. Sau đó, có 875 doanh nghiệp nộp hơn 543 tỷ đồng tiền nợ vào ngân sách Nhà nước.

Thảo Nguyên

Theo VietQ