Hướng dẫn viên du lịch làm thủ tục gì để nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng?

Ảnh minh họa.

Chị Hoàng Trang Anh (trú tại Nghệ An) là hướng dẫn viên du lịch và có thẻ ngành. Chị hỏi sẽ được Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu tiền và cần gửi hồ sơ đến đâu để xét duyệt?

Trả lời:

Tại Điều 32, 33, 34 thuộc Chương VIII của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có quy định về chính sách hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch, cụ thể như sau:

Điều 32. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.
Điều 33. Hồ sơ đề nghị

Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:

a) Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

b) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Điều 34. Trình tự, thủ tục thực hiện

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, chị Hoàng Trang Anh hoặc những người làm nghề hướng dẫn viên du lịch nếu thuộc diện thụ hưởng chính sách, sẽ được nhận 3.710.000 đồng.

Chị Hoàng Trang Anh cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

N.A

Theo Dân trí