KPF, NED, DMC, LPB, TVC, ATG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF): Ông Dương Minh Đức, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 1.402.000 cp đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 28/11 đến 29/11/2017. Bà Lại Thanh Huyền đã bán toàn bộ 989.428 cp (tỷ lệ 5,77%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/11/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KPF, ông Vũ Đức Toàn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.410.000 cp lên 1.910.000 cp. Giao dịch thực hiện ngày 28/11/2017. Ông Kiều Xuân Nam, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 702.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.591.428 cp. Giao dịch thực hiện ngày 29/11/2017.

CTCP Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc (NED): Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) đăng ký bán toàn bộ 3.573.333 cp (tỷ lệ 9,93%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/12/2017 đến 2/1/2018.

CTCP Xuất nhập khẩu y tế (DMC): Tổ chức CFR International SpA đăng ký chuyển toàn bộ 17.949.800 cp (tỷ lệ 51,69%) đang sở hữu về công ty mẹ do giải thể. Giao dịch dự kiến từ 5/12 đến 20/12/2017.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ông Nguyễn Đức Cử, Phó Chủ tịch, đăng ký bán toàn bộ 9.484.000 quyền mua được phân bổ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 11/12/2017. Vợ ông Nguyễn Đức Cử, bà Đỗ Thị Hoa cũng đăng ký bán hết 2.361.152 quyền mua được phân bổ.

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch, đăng ký bán 5.323.755 quyền mua trong tổng số 11.783.755 quyền mua được phân bổ. Trong khi đó con ông Phạm Doãn Sơn, ông Phạm Doãn Phú, lại đăng ký mua 5.323.755 quyền mua. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/12 đến 11/12/2017.

Ngoài ra, bà Lê Thị Thanh Nga, Phó TGĐ, đăng ký bán 70.000 quyền mua trong tổng số 141.874 quyền mua được phân bổ.

CTCP tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã mua 406.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.526.151 cp (tỷ lệ 11,31%). Giao dịch thực hiện từ 26/10 đến 24/11/2017. Tiếp đó Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 200.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/12 đến 29/12/2017.

CTCP An Tường An (ATG): Bà Trương Thị Thảo Nguyên, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 147.265 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12 đến 29/12/2017.

Theo Cafef