Lợi nhuận 2017 lao dốc, Petrolimex nói gì?

Ảnh minh họa

Trong văn bản giải trình về việc lợi nhuận sụt giảm trong quý IV/2017, Petrolimex cho biết do chính sách điều hành thuế suất thuế nhập khẩu bình quân mặt hàng xăng trong giá cơ sở công bố của Nhà nước thấp hơn mức thuế suất áp dụng thực tế nên ảnh hưởng đến lãi gộp bán hàng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex (PLX) mới đây vừa có văn bản giải trình về kết quả kinh doanh quý IV/2017.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017, mặc dù doanh thu có tăng song lợi nhuận cả năm 2017 lại giảm tới 23% so với năm 2016.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý của PLX là 43.224 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán tăng tới hơn 10.000 tỷ đồng so với cùng kỳ, ở mức 40.160 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn 3.063 tỷ đồng, giảm 32% so với con số đạt được cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của PLX là 1.078 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước đó.

Về kết quả này, Petrolimex cho biết, giá dầu thế giới trong quý IV có xu hướng tăng liên tục dẫn đến tốc độ gia tăng giá vốn hàng bán cao hơn tốc độ tăng doanh thu khoảng 8%.

Bên cạnh đó chính sách điều hành thuế suất thuế nhập khẩu bình quân mặt hàng xăng trong giá cơ sở công bố của Nhà nước thấp hơn mức thuế suất áp dụng thực tế nên ảnh hưởng đến lãi gộp bán hàng của Petrolimex.

Một số khoản liên quan đến ưu đãi thuế chưa được xác nhận và chênh lệch giữa số thuế tạm tính của Tập đoàn lớn hơn số phải nộp chính thức đã xử lý hạch toán trong quý 4/2016 nên làm ảnh hưởng đến lợi nhuận quý IV/2017 của Petrolimex so với cùng kỳ 2016.

Ngoài ra, một số lĩnh vực kinh doanh như nhiên liệu bay, nhựa đường, sơn… lợi nhuận tuy đạt hoặc vượt tiến độ kế hoạch năm 2017 song có xu hướng giảm hoặc chững lại do không hội tụ được các yếu tố thuận lợi như so với cùng kỳ năm 2016 cũng góp phần khiến lợi nhuận PLX sụt giảm.

Petrolimex cũng cho biết, lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết cũng giảm 45% so với cùng kỳ do trong kỳ phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ chênh lệch thuế suất ưu đãi của các năm trước.

Tính chung cả năm 2017, doanh thu hợp nhất PLX đạt 155.690 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016. Mặc dù doanh thu tăng song do vốn bán hàng tăng tới 34.254 tỷ đồng so với năm 2016, trong khi đó lãi từ các công ty liên doanh liên kết giảm 1.554 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế của PLX chỉ đạt 4.877 tỷ đồng, giảm 1.423 tỷ đồng (giảm 23%) so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.984 tỷ đồng, giảm 1.164 tỷ đồng (giảm 23%) so với năm 2016.

Năm Petrolimex đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 143.208 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 4.680 tỷ đồng. Như vậy, Petrolimex vẫn hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Hoàng Nguyên

Bizlive