PetroVietnam đang trong những ngày khó khăn, khó khăn bởi là mắt bão sự chú ý của dư luận công chúng. Ảnh: TRIỆU TRÙNG ĐIỆP


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *