Mua cổ phiếu quỹ không báo cáo, một doanh nghiệp bị phạt nặng

Cổ phiếu

Công ty này đã mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ những không đăng ký chào mua công khai.

Ngày 28/11/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1133/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Tp. Hồ Chí Minh số tiền n 200 triệu đồng.

Nguyên nhân do VLXD và tranh quy định chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tp. Hồ Chí Minh đã thực hiện mua lại tổng cộng 550.000 cổ phiếu của Công ty từ cổ đông Phan Huy Hoàng vào ngày 22/12/2016 và cổ đông Phạm Thế Nghĩa vào ngày 26/12/2016 làm tăng số lượng cổ phiếu quỹ từ 24,64% lên 30,61% tổng số cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty nhưng không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Trước đó, một cá nhân, ông Tần Quốc Tuấn cũng bị phạt do đã Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2017./.

Theo Cafef