NHNN có Phó Thống đốc mới

Ông Đoàn Thái Sơn cùng Thống đốc Lê Minh Hưng tại kỳ họp Quốc hội vừa qua

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Đoàn Thái Sơn thay ông Nguyễn Phước Thanh đảm nhận “chiếc ghế” Phó Thống đốc NHNN.

Ngày 30/12/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN giữ chức vụ Phó Thống đốc NHNN.

Trước đó, vào 21/7/2017, ông Sơn được bổ nhiệm vào chức Phó Trưởng ban chỉ đạo Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN.

Ngày 01/10/2017, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Như vậy sau 2 tháng, vị trí Phó Thống đốc đã được bổ nhiệm mới. Số lượng các Phó Thống đốc của NHNN tăng trở lại lên 5 người.

Hai tháng sau khi ông Nguyễn Phước Thanh nghỉ hưu, vị trí Phó Thống đốc đã được giao cho Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đoàn Thái Sơn

Nguyên Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh trước đây cũng đảm nhận công tác tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu. Ngoài ra, ông Thanh cũng đảm nhận thanh tra ngân hàng; quản lý cấp phép và hoạt động các Tổ chức tín dụng; thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Theo Thanh Thủy

NDH