chae-bol-han-quoc

Biếm họa về cuộc chiến với các chaebol Hàn Quốc. Ảnh: KOREA HERALD


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *