Phân bón Bình Điền có Tổng giám đốc mới

(KTTĐ) – Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã thống nhất bổ nhiệm ông Ngô Văn Đông giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 1-1-2018.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng thống nhất thông qua nội dung ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-1-2018 và thôi làm người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Bình Điền-Ninh Bình từ ngày 1-1-2018.

Ông Lê Quốc Phong (trái) và ông Ngô Văn Đông (phải) – Tân Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền. Ảnh: PHAN NAM

Ông Lê Quốc Phong được biết đến là người đã đưa một doanh nghiệp từng đứng bên bờ vực phá sản vào những năm 1980 trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phân bón tại Việt Nam. Đến nay, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền nổi tiếng với thương hiệu Đầu Trâu uy tín, không chỉ với nông dân cả nước, mà với cả các nước như Campuchia, Lào, Mianmar, Thái Lan…

Trong suốt 30 năm lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, ông Lê Quốc Phong chia sẻ làm gì cũng nghĩ mang lại lợi ích cho tập thể, cho công ty và cho cộng đồng. Sự gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi của người đứng đầu sẽ lôi cuốn mọi thành viên, lan tỏa ra cả hệ thống, guồng máy hoạt động của công ty, từ sản xuất, phân phối, đến tận người nông dân, tạo thành nét văn hóa riêng có của Bình Điền.

Ông Lê Quốc Phong được biết đến là một doanh nhân năng động, sáng tạo, hết mình với công việc và với nhà nông.

Được biết, Phân bón Bình Điền còn là doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh ấn tượng, điển hình đơn vị đã gần như hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 chỉ trong ba quý đầu năm. Tính đến cuối Quý III-2017, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.272 tỷ đồng, doanh thu đạt 4.779 tỷ đồng tổng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý còn hơn 316 tỷ đồng.

Minh Xuân