Tháng 11, huy động được 9.153 tỷ đồng trái phiếu

Trái phiếu

Tháng 11/2017, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.153 tỷ đồng trái phiếu …

Tháng 11/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.153 tỷ đồng trái phiếu, tăng 21,8% so với tháng 10/2017, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 45,5%.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 2.931 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 4.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.222 tỷ đồng.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,50-5,00%/năm, 7 năm trong khoảng 4,85-4,88%/năm, 10 năm trong khoảng 5,41-5,91%/năm, 15 năm trong khoảng 5,75-6,20%/năm, 20 năm là 5,82%/năm, 30 năm là 6,10%/năm.

So với tháng 10/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm tăng 0,02%/năm, 7 năm tăng 0,05%/năm, 10 năm, 30 năm giữ nguyên.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 11, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 800 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 88,6 nghìn tỷ đồng, giảm 15,2% về giá trị so với tháng 10/2017.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 1,105 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 110,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% về giá trị so với tháng 10/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài) đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 247 tỷ đồng và không có giao dịch mua repo của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Cafef/Tri thức trẻ