Thủ tướng: Sẽ điều chỉnh lại thời gian thuê đất đặc khu

"Chúng ta phải điều chỉnh lại thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân phản ánh"...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội - Ảnh: Quang Phúc.

Chúng ta phải điều chỉnh lại thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân phản ánh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 7/6.

Theo nghị trình ngày 15/6 tới đây, dự án luật  về ba đặc khu sẽ được trình Quốc hội thông qua. Hiện tại, dư luận còn rất nhiều lo ngại, trong đó có thời hạn cho thuê đất lên đến 99 năm.

Chúng ta rất lắng nghe ý kiến của nhân dân, đại biểu Quốc hội , trí thức, lão thành và Việt kiều trỏng xây dựng Luật đặc khu lần này, Thủ tướng nói.

“Khi đưa ra dự án luật thì rất nhiều ý kiến của nhân dân, của trí thức, Việt kiều và của bà con chúng ta. Khí thế hết sức sôi nổi tinh thần như thế chúng ta hết sức hoan nghênh.  Tinh thần của một dân tộc yêu nước như vậy chúng ta không lo  mất nước, thể hiện qua việc này”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ tiếp thu, lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh luật, đảm bảo đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng phát triển  bền vững, đảm bảo dộc lập chủ quyền, tự do của đất nước, một cách lâu dài, đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc một cách căn bản, xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông đất nước Việt Nam.

Liên quan đến thời hạn cho thuê đất, Thủ tướng khẳng định lắng nghe ý kiến góp ý “chúng ta phải điều chỉnh lại thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân phản ánh với chúng ta”.

Chúng tôi tiếp thu ý kiến của dư luận, trình Quốc hội, lắng nghe ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng điều chỉnh xuống, đảm bảo nguyện vọng của bà con. Còn xuống bao nhiêu thì Quốc hội xem xét, Thủ tướng cho biết.

Thủ  tướng cũng giải thích, đây là đất thuê, hàng năm UBND trình HĐND giá thuê đất chứ không phải giao vĩnh viễn nhượng tô nhượng địa.

Vẫn theo Thủ tướng thì phải tạo khung pháp lý cần thiết để không có quốc gia nào đầu tư độc quyền tại các đặc khu, mà cơ cấu nhà đầu tư phù hợp với từng quốc gia. An ninh quốc gia, an ninh kinh tế đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu, Thủ tướng khẳng định.

Chúng ta phải tạo thể chế, môi trường đầu tư tốt để có thể cạnh tranh được, nhưng các chính sách này tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc là tối thượng, Thủ tướng nói.

Nhân dân, các cụ lão thành, trí thức góp ý thì Thủ tướng và Quốc hội tiếp thu một cách phù hợp với tình hình, có giải pháp để đảm bảo quốc gia chúng ta trường tồn, độc lập tự chủ, phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống Việt Nam anh hùng, người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Hà Vũ/ VNeconomy.vn