Trải nghiệm buồng khử khuẩn toàn thân di động đầu tiên do Việt Nam sản xuất

“Buồng khử khuẩn toàn thân di động” được thiết kế dựa trên nguyên tắc sử dụng dung dịch nước muối ion hóa dạng sương phun toàn thân nhằm sát khuẩn nhanh bề mặt cơ thể. Chỉ mất từ 15 – 20 giây để “làm sạch” toàn thân một người.

TÔ THẾ – THẢO ANH

Theo Lao Động