Viettronics Tân Bình (VTB): 10 tháng lãi 6,4 tỷ đồng hoàn thành 39% kế hoạch

Viettronics Tân Bình

Viettronics Tân Bình (VTB) dự kiến cả năm sẽ lãi 14 tỷ đồng tương ứng hoàn thành gần 85% kế hoạch cả năm 2017 và sang 2018 lãi sẽ tăng trưởng thêm 22%.

CTCP Viettronics Tân Bình (mã CK: VTB) đã thông qua kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2017 và cả năm 2017.

Theo đó, 10 tháng đầu năm 2017 VTB đạt 583,4 tỷ đồng doanh thu hoàn thành 72,5% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 6,4 tỷ đồng tương ứng mới chỉ hoàn thành được 39,2% kế hoạch cả năm.

Dự kiến kết thúc năm 2017 trên BCTC riêng doanh thu sẽ đạt 793,8 tỷ đồng, hoàn thành 98,6% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 10,1 tỷ đồng, hoàn thành 61,6% kế hoạch cả năm và trên báo cáo hợp nhất công ty sẽ đạt doanh thu dự kiến là 899,5 tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch cả năm nhưng lợi nhuận sau thuế sẽ chỉ là 14 tỷ đồng, hoàn thành 84,9% kế hoạch năm. Như vậy chỉ trong 2 tháng 11,12/2017 VTB dự kiến mang về 7,6 tỷ đồng cao hơn cả thành quả của 10 tháng đầu năm 2017.

Tại nghị quyết này công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 trên báo cáo riêng là 880 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,1 tỷ đồng và trên báo cáo hợp nhất Công ty doanh thu đạt 980 tỷ đồng, lợi nhuận 17,1 tỷ đồng tương ứng tăng 9% và 22% so với dự kiến thực hiện 2017.

VTB cũng đã thông qua một số chủ trương đầu tư như hợp tác đầu tư tại mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai và mặt bằng Cát Lái; hợp tác sản xuất máy giặt với Beko và gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long.

Theo Cafef/Tri thức trẻ