VNM, DIG, KDC, VCG, SMC, KSA, PVI, VIB, PGC, LSS, PC1, CVT, HIG, CTP, PRO, SMA, ATB, BWS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Quỹ ngoại Platium Victory Pte đã mua 6.352.771 cp, nâng lượng sở hữu từ 139.237.090 cp (tỷ lệ 9,59%) lên 145.589.861 cp (tỷ lệ 10,03%). Giao dịch thực hiện ngày 30/11/2017.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG): CTCP Tae Kwang Vina Industrial đã mua 22.373.241 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.958.840 cp lên 24.332.081 cp (tỷ lệ 10,21%). Giao dịch thực hiện ngày 28/11/2017.

CTCP Tập đoàn Kido (KDC): Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch ông Trần Lệ Nguyên sở hữu 25.930.867 cp (tỷ lệ 10,1%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12/2017 đến 5/1/2018.

Tổng công ty Viglacera – CTCP (VCG): Quỹ ngoại VOF Investments Limited đã bán 707.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm từ 21.364.533 cp (tỷ lệ 5%) xuống 20.657.533 cp (tỷ lệ 4,84%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/11/2017.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Quỹ ngoại KITMC Vetnam Growth Fund đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm từ 1.643.210 cp (tỷ lệ 3,91%) lên 2.143.210 cp (tỷ lệ 5,1%). Giao dịch thực hiện ngày 29/11/2017.

CTCP Công nghiệp và khoáng sản Bình Thuận (KSA): CTCP Chứng khoán VSM đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.067.870 cp (tỷ lệ 1,14%) xuống 567.870 cp (tỷ lệ 0,6%). Giao dịch thực hiện từ 23/11 đến 30/11/2017.

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đã bán 712.030 cp trong tổng số 1.045.590 đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.092.022 cp (tỷ lệ 5,13%). Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2017. Tiếp đó MB Capital đăng ký bán thêm 333.560 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12/2017 đến 5/1/2018.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): CTCP Thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.685.116 cp (tỷ lệ 9,55%). Giao dịch thực hiện ngày 30/11/2017.

CTCP PVI (PVI): Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 9.557.943 cp (tỷ lệ 4,3%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/12/2017 đến 3/1/2018.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Ngô Minh Hiền, vợ Phó TGĐ Hồ Vân Long, đã mua 1.397.370 cp, nâng lượng sở hữu từ 224.735 cp (tỷ lệ 0,04%) lên 1.604.105 cp (tỷ lệ 0,28%). Giao dịch thực hiện từ 7/11 đến 1/12/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, ông Trần Tuấn Minh, Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 100.548 cp (tỷ lệ 0,02%). Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 1/12/2017.

CTCP Xây lắp điện 1 (PC1): Tổ chức Vietnam Holding Ltd đã mua 160.490 cp, nâng lượng sở hữu từ 5.724.754 cp (tỷ lệ 4,96%) lên 5.885.244 cp (tỷ lệ 5,1%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/11/2017.

CTCP Thủy điện Hương Sơn (GSM): Ông Bùi Chí Thiệp, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 301.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.729.900 cp (tỷ lệ 6,06%). Giao dịch thực hiện ngày 23/11/2017.

CTCP CMC (CVT): Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch HĐQT, đã mua 206.070 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.899.006 cp (tỷ lệ 6,73%). Giao dịch thực hiện từ 30/10 đến 29/11/2017.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch ông Đoàn sở hữu 1.688.888 cp (tỷ lệ 7,83%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12/2017 đến 4/1/2018. Trước đó, từ 31/10 đến 29/11/2017 ông Lê Hải Đoàn đã mua 307.134 cp.

CTCP Cà phê Thương Phú (CTP): Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Thắng sở hữu 1.090.000 cp (tỷ lệ 10,9%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12/2017 đến 4/1/2018.

CTCP Procimex Việt Nam (PRO): Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thành viên BKS, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 400.000 cp (tỷ lệ 13,33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12 đến 29/12/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PRO, ngày 30/22/2017, ông Trần Công Ban, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 590.000 cp (tỷ lệ 19,67%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA): Ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 538.200 cp (tỷ lệ 3,34%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 27/11/2017.

CTCP An Thịnh (ATB): Ông Đặng Danh Sinh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 650.000 cp (tỷ lệ 4,68%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/12 đến 26/12/2017. Cùng thời gian, ông Lê Văn Huy, anh ruột Phó giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 200.000 cp đang nắm giữ.

Trong khi trước đó, ông Lô Đình Doãn, con Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 425.000 cp (tỷ lệ 3,06%). Giao dịch thực hiện từ 14/11 đến 28/11/2017.

CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWS): Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ kỹ thuật D&B đăng ký bán toàn bộ 776.193 cp (tỷ lệ 1,29%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12/2017 đến 5/1/2018.

Theo Cafef/Tri thức trẻ