Vua tôm Minh Phú tiếp tục đà phục hồi, đạt 558 tỷ đồng lợi nhuận sau 10 tháng

Doanh nghiệp

Sau khi công bố khoản lợi nhuận đột biến trong quý III, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa tiếp tục công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 10 năm nay.

Chỉ tính riêng trong tháng 10, Minh Phú đạt 5,7 ngàn tấn sản lượng sản xuất và xuất khẩu đạt 6,2 ngàn tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 75 triệu USD. Doanh thu đặt 1.788 tỷ đồng và thu về 127 tỷ đồng lợi nhuận.

Đây là mức lợi nhuận trong 1 tháng cao nhất từ trước đến nay mà Minh Phú đạt được. Trước đó không lâu, Minh Phú đã công bố con số doanh thu và lợi nhuận trong quý III tăng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt đạt mức 4.486 tỷ đồng và 271 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng, Minh Phú cho biết đã sản xuất được 46,6 ngàn tấn và suất khẩu 45,4 ngàn tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt tổng cộng 566,6 triệu USD. Theo đó, Công ty ghi nhận mức doanh số 12.616 tỷ đồng và thu về 558 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn gấp 7 lần con số thực hiện trong năm 2016.

Kết quả kinh doanh
Minh Phú đang phục hồi mạnh sau giai đoạn suy giảm 2015-2016

Sau 2 năm kinh doanh khó khăn, Minh Phú đặt kế hoạch năm 2017 với mục tiêu đạt 15.781 tỷ đồng doanh số và thu về 841 tỷ đồng lợi nhuận cho cổ đông, gấp 10 lần năm 2016. Kế hoạch được xây dựng dựa trên sản lượng sản xuất là 55.300 tấn tôm thành phẩm và kim ngạch xuất khẩu đạt 681 triệu USD.

Với kết quả kinh doanh 10 tháng vừa công bố, Minh Phú đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch sản lượng sản xuất; 83% kế hoạch xuất khẩu; 80% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm nay.

Theo Cafef