Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) “xin” trả cổ tức bằng tiền thay vì bằng cổ phiếu

Cổ tức Omo

Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin ý kiến cổ đông thông qua hình thức chi trả cổ tức năm 2016 từ 15% bằng cổ phiếu sang 15% bằng tiền…

Ngày 12/12 tới đây CTCP Bột giặt và hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2017.

Nội dung nhằm thông qua việc thay đổi phương án trả cổ tức năm 2016 từ trả 15% bằng cổ phiếu thành trả 15% bằng tiền; và thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%.

Như vậy nếu được thông qua, sắp tới cổ đông của DGC sẽ được nhận 20% cổ tức bằng tiền cho cả năm 2016 và tạm ứng đợt 1 cho năm 2017.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 2.735,7 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại đội lên cao, tăng đến 62% nên lợi nhuận gộp thu về giảm 16 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 311 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng cũng tăng đột biến, nên trừ các loại chi phí, thuế, kết quả, Bột giặt và Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế 203 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017, giảm 21% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp công ty hoàn thành 87% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 160 tỷ đồng.

Theo Cafef