Chấn chỉnh sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại huyện Vân Canh (Bình Định)

Bất động sản

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về kiểm tra làm rõ việc sử dụng diện tích đất rừng đã thu hồi của Tổng Cty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất khẩu (PISICO) Bình Định tại huyện Vân Canh, Thanh tra tỉnh Bình Định đã phát hiện và làm rõ nhiều dạng sai phạm.

Ngày 25/2/2000, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 445/QĐ-UB về việc hợp thức hóa giao đất trồng bạch đàn cho PISICO Bình Định. Qua đó, đơn vị được giao 943,9ha đất tại huyện Vân Canh với thời gian sử dụng đất là 12 năm.

Đến ngày 30/8/2012, UBND tỉnh ra Quyết định số 491/QĐ-UB thu hồi 187,5ha đất rừng của PISICO Bình Định giao lại cho UBND huyện Vân Canh thực hiện việc giao quyền sử dụng cho nhân dân sản xuất.

Sau khi được PISICO Bình Định bàn giao đất, UBND huyện Vân Canh và UBND các xã trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong việc giao đất cho nhân dân sản xuất nhằm ổn định đời sống, tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống của các hộ nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, công tác giao đất, quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi của PISICO Bình Định giao lại còn nhiều tồn tại, sai phạm.

Cụ thể: Đối với việc giao đất sản xuất, khâu lập phương án và triển khai giao đất cho nhân dân tại xã Canh Hiển còn chậm, chưa có biện pháp xử lý kịp thời mà để các hộ dân tự ý chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang trồng cây lâm nghiệp và trồng cây keo lai là không đúng quy định. Do công tác quản lý đất đai không chặt chẽ, để xảy ra tình trạng các hộ dân làng Suối Đá (xã Canh Hiệp) tự lấn chiếm hơn 50ha trong tổng số 157,4ha đất trong kế hoạch giao cho người dân Canh Hiển nhận sản xuất. Trường hợp hộ ông Phạm Hồng Hải tự ý lấn chiếm 0,87ha để trồng keo đã được xác minh cụ thể, nhưng UBND xã Canh Hiển và huyện chưa có biện pháp xử lý thu hồi lại diện tích đất trên.

Tại xã Canh Vinh, chính quyền xã này lập phương án, xin chủ trương tổ chức đấu giá quyền hợp đồng thuê đất sản xuất nông nghiệp đối với diện tích 10,4ha. Trong khi UBND huyện Vân Canh không đồng ý nhưng UBND xã Canh Vinh vẫn tổ chức đấu giá, giao đất sản xuất cho 5 hộ trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, các hộ này chuyển toàn bộ 10,4ha đất nông nghiệp sang trồng cây keo; là sai mục đích, không đúng với chủ trương giao đất của UBND tỉnh và huyện.

Thanh tra tỉnh Bình Định đi đến kết luận và kiến nghị: Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Canh Hiển và Canh Vinh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Về diện tích 0,87ha đất ông Phạm Hồng Hải lấn chiếm trái phép để trồng keo, sau khi khai thác xong thì địa phương phải thu hồi và bàn giao đất cho dân sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Canh Vinh có trách nhiệm thu hồi 10,4ha đất đã đấu giá quyền hợp đồng thuê đất của 5 hộ dân, nếu diện tích đất này không nằm quy hoạch của dự án VSIP thì lập phương án giao đất cho các hộ chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp rà soát lại toàn bộ diện tích 5,25ha đất đã giao cho 13 hộ dân, yêu cầu các hộ phải sử dụng đất đúng mục đích và hoàn tất hồ sơ thủ tục để PISICO Bình Định tiếp tục bàn giao 2ha đất để làm bãi bắn thao trường.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vân Canh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các xã trong việc sử dụng diện tích đất rừng giao lại cho huyện để giao cho dân sản xuất. Kiểm tra làm rõ số hộ dân làng Suối Đá lấn chiếm trái phép hơn 50ha đất tại xã Canh Hiển, thu hồi đưa vào kế hoạch phân bổ đất cho người dân sở tại.

Theo Cafef