IPO gần 115 triệu cp Vinafood II, giá khởi điểm 10,100 đồng/cp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).

Theo đó, Vinafood II sẽ có vốn điều lệ 5,000 tỷ đồng, tương ứng 500 triệu cp. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm chi phối với 255 triệu cp, tương ứng 51% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai hơn 114.8 triệu cp, chiếm 22.97% vốn; bán ưu đãi cho người lao động hơn 4.96 triệu cp, chiếm 0.99%; bán cho công đoàn 200,000 cp, chiếm 0.04%; và chào bán cho nhà đầu tư chiến lược 125 triệu cp, chiếm 25% vốn.

Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu (IPO) là 10,100 đồng/cp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định và chịu trách nhiệm về số liệu và mức giá khởi điểm này.

Chính phủ cũng ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định, chịu trách nhiệm về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật, bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Thời gian bán cổ phần trong vòng 3 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần lần đầu.

Tổng số lao động sẽ tiếp tục chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 1,908 người, tổng số lao động không có nhu cầu sử dụng là 209 người.

Về đất đai, Vinafood II thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Vinafood II rà soát, tiếp tục thực hiện sắp xếp cơ sở nhà đất, giải quyết tồn tại về nhà, đất trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm tháng 3/2015 của Vinafood II là 14,610 tỷ đồng.

Theo Thái Hương

FILI