Ra mắt ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà kinh tế

Các thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Các nhà Kinh tế nhiệm kỳ 2019 - 2023. Ảnh: VGP/Linh San

Câu lạc bộ Các nhà Kinh tế được thành lập với mục đích nghiên cứu, tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức kinh tế, trao đổi, giao lưu vì sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Ngày 10/8, tại TPHCM, Câu lạc bộ Các nhà Kinh tế đã chính thức ra mắt ban chủ nhiệm mới, nhiệm kỳ từ năm 2019 – 2023.

Ông Đặng Đức Thành, Chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết, câu lạc bộ ra đời trong bối cảnh vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp ngày càng được quan tâm, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Và Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu lạc bộ các nhà kinh tế là một tổ chức quần chúng tự nguyện của các nhà khoa học nghiên cứu kinh tế, quản lý, giảng dạy, chuyên gia, doanh nhân và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế có chung.

Mục đích của câu lạc bộ là nhằm tập hợp nghiên cứu, hội thảo, tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức kinh tế, trao đổi nghề nghiệp, đoàn kết, giao lưu giúp đỡ, không vụ lợi vì sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Lưu Tường Bách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sông Ngân, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà kinh tế cho biết, ngay sau khi được thành lập, câu lạc bộ đã hoạt động rất tích cực, tổ chức được nhiều hội thảo liên quan đến vấn đề kinh tế, triển khai được cách thức giao lưu hiệu quả cho các thành viên thông qua các diễn đàn, mạng xã hội…

Thời gian tới đây, câu lạc bộ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi giao lưu với các lãnh đạo doanh nghiệp, đưa ra những ý kiến phân tích chuyên sâu giúp cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời góp phần phản biện cho các chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ.

Câu lạc bộ Các nhà Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 09 ngày 05/02/2013 của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, với mục đích nghiên cứu, tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức kinh tế, trao đổi nghề nghiệp, đoàn kết giao lưu giúp đỡ không vụ lợi giữa các thành viên, vì sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm ông Đặng Đức Thành – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo dược xanh, Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

8 thành viên là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm: ông Trần Văng Liêng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cacao Việt Nam; ông Lưu Tường Bách, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Ngân; TS. Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương; ông Bùi Văn, Giám đốc Kênh truyền hình FBNC; TSKH. Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM; PGS. TS. Nguyễn Chí Hải, Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM; TS. Phan Hồng Giang, Chánh văn phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; TS. Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng.

Linh San

Theo Chinhphu.vn