Searefico (SRF) muốn mua tối đa 10% cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để bình ổn giá

Searefico

Searefico quyết định mua vào tối đa 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ốn giá cổ phiếu và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

HĐQT CTCP Kỹ nghệ lạnh (Searefico – mã chứng khoán SRF) vừa quyết định mua lại cổ phiếu SRF làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó Kỹ nghệ lạnh quyết định mua vào tối đa 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Giá mua vào tính theo giá giao dịch trên thị trường. Nguồn vốn mua lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác của báo cáo tài chính riêng công ty mẹ tại ngày 30/9/2017.

Sau thông tin mua cổ phiếu quỹ, phiên giao dịch hôm nay 29/11, cổ phiếu SRF tăng mạnh lên mức 18.650 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh hợp nhất, 9 tháng đầu năm 2017 SRF đạt 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đó, nâng tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối lên trên 91 tỷ đồng.

Xét BCTC công ty mẹ, 9 tháng đầu năm 2017 báo lãi sau thuế 41,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số lãi 40,2 tỷ đồng đạt được cùng kỳ. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối quý 3 còn hơn 37,1 tỷ đồng. Ngoài ra, SRF còn 284 triệu đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 5,4 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Theo Cafef