Vietcombank chào bán cổ phần OCB không gồm quyền hưởng cổ tức cổ phiếu

Ngày 29/12, Vietcombank sẽ đấu giá 4,7% vốn của OCB nhưng không bao gồm quyền hưởng cổ tức tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu.

Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB, Vietcombank) thông báo tiến hành chào bán 18,9 triệu cp của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), tương đương 4,7% vốn vào ngày 29/12 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Vietcombank cho biết toàn bộ cổ phần chào bán sẽ không bao gồm quyền nhận cổ phiếu thưởng của Ngân hàng Phương Đông.

Trước đó, Ngân hàng Phương Đông công bố sẽ phát hành 19,4 triệu cp thưởng, tương đương tỷ lệ 5% vốn cho cổ đông hiện hữu, ngày chốt danh sách cổ đông vào 20/12. Nguồn thực hiện trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2016, theo báo cáo kiểm toán. Sau phát hành vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 4.195 tỷ đồng.

Vietcombank đã thông báo giá khởi điểm là 13.000 đồng/cp. Ước tính, nếu đấu giá thành công, ngân hàng này sẽ thu về tối thiểu 245,57 tỷ đồng. So với giá trị sổ sách của khoản đầu tư là 144,8 tỷ đồng, Vietcombank dự kiến lãi tối thiểu hơn 100 tỷ đồng.

Trước OCB, Vietcombank đã đấu giá bán toàn bộ cổ phần tại Saigonbank và CFC thu về 342 tỷ đồng, ước lợi nhuận khoảng 148 tỷ đồng.

Sau khi thoái vốn khỏi OCB (theo kế hoạch là trong năm 2017), MBB và EIB (theo kế hoạch là tháng 1 năm 2018), Vietcombank có thể thu lãi khoảng 2.450 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 250 tỷ đồng nhiều khả năng được hạch toán vào kết quả kinh doanh năm 2017 giúp lợi nhuận trước thuế của VCB có thể cao hơn 2,3% so với dự báo trước đó. Phần lớn lợi nhuận khoảng 2.200 tỷ đồng Vietcombank sẽ ghi nhận vào năm 2018.

Theo Trâm Anh

NDH