VNM, VCG, NLG, SAS, NED, DMC, KPF, FSC, GSM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Cố phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức F&N Dairy Investments Pte. Ltd đã mua 4.739.540 cp, nâng lượng sở hữu từ 232.747.708 cp (tỷ lê 16,04%) lên 237.487.248 cp (tỷ lệ 16,36%). Giao dịch thực hiện từ 6/11 đến 5/12/2017.

Tiếp đó F&N Dairy đăng ký mua thêm 21.487.248 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/12/2017 đến 5/1/2018.

Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam (VCG): Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (SCIC) đăng ký bán 96.235.310 cp trong tổng số 255.251.153 cp (tỷ lệ 57,79%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 8/12/2017 đến 5/1/2018.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu đã bán 183.100 cp, giảm lượng sở hữu từ 7.333.101 cp xuống 7.150.001 cp. Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 5/12/2017.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS): Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch doanh nghiệp này sở hữu 20.338.400 cp (tỷ lệ 15,24%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12 đến 20/12/2017.

CTCP Đầu tư phát triển Điện Tây Bắc (NED): CTCP Sông Đà 5 (SD5) đăng ký bán toàn bộ 812.600 cp (tỷ lệ 2,26%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/12/2017 đến 5/1/2018.

CTCP XNK Y tế Domesco (DMC): Tổ chức Abbott Laboratories (Chile) Holdco SpA đã nhận chuyển nhượng 17.949.800 cp (tỷ lệ 51,69%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Abbott không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 4/12/2017.

CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF): Ông Kiều Xuân Nam, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 261.605 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.988.395 cp lên 3.250.000 cp. Giao dịch thực hiện ngày 5/12/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KPF, cùng ngày, bà Lương Thị Hồng Vân đã bán 521.605 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.588.755 cp.

CTCP Chứng khoán Đệ Nhất (FSC): Tổ chức Yuanta Securities Asia Financial Services Limited đăng ký mua 1.824.322 cp bằng cách chuyện nhượng cổ phần ngoài hệ thống. Trước giao dịch quỹ này sở hữu 13.403.600 cp (tỷ lệ 44,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12 đến 8/12/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu FSC, ông Lê Minh Tâm, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 16.581.900 cp (tỷ lệ 55,27%) đang sở hữu bằng cách chuyển nhượng cổ phần ngoài hệ thống. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12 đến 8/12/2017.

CTCP Thủy điện Hương Sơn (GSM): Tổng công ty Sông Đà đã bán 15.409.200 cp, giảm lượng sở hữu từ 16.166.450 cp (tỷ lệ 56,66%) xuống 757.250 cp (tỷ lệ 2,65%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2017.

Theo Cafef/Trí thức trẻ