AOS thông báo kế hoạch mua vào 40 triệu cổ phiếu FLC

Cổ phiếu

Nếu hoàn thành kế hoạch này, AOS sẽ trở thành cổ đông lớn thứ 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (chiếm 6,27% tổng số cổ phần FLC đang lưu hành).

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ AOS, một công ty kinh doanh thương mại đa ngành nghề vừa gửi thông báo tới bộ phận quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố kế hoạch mua vào 40 triệu cổ phiếu FLC.

Nếu hoàn thành kế hoạch này, AOS sẽ trở thành cổ đông lớn thứ 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (chiếm 6,27% tổng số cổ phần FLC đang lưu hành), chỉ đứng sau cổ đông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Được biết, AOS là một công ty thương mại với vốn điều lệ là 250 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. Với việc mua vào số lượng lớn cổ phiếu FLC, có thể AOS đang thể hiện việc thay đổi chiến lược đầu tư theo hướng chuyển mình sang lĩnh vực bất động sản – lĩnh vực kinh doanh hàng đầu và trọng yếu của Tập đoàn FLC.

Theo Cafef