Giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2018 về 17%

Đến ngày 31/12/2017, tín dụng tăng 18,17%

Năm 2017, tăng trưởng tín dụng đạt 18,17%, nhưng năm 2018, ngành Ngân hàng chỉ đặt mục tiêu 17%.

Ngày 8/1, tại cuộc họp Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2018, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết 01 năm 2018 của Chính phủ với nhiệm vụ quan trọng là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, ngành ngân hàng đã đề ra mục tiêu tiếp tục kiên định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2018 là 17% (trong khi năm 2017 đạt 18,17%).

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN sẽ xem xét bối cảnh, tình hình tỷ giá, tài chính của các tổ chức tín dụng, để đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp nhằm phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Năm 2018, NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp tình hình thị trường, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Cùng đó, ổn định thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

NHNN chủ động kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, đi đôi với an toàn hoạt động.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng, hỗ trợ an sinh xã hội.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong năm 2018, NHNN triển khai tiếp các bước tái cơ cấu và xử lý nợ xấu một cách căn bản, triệt để hơn.

“Xử lý nợ xấu chưa nhanh như kỳ vọng do còn các vướng mắc nhưng đã được Quốc hội quan tâm bằng việc thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Chính phủ cũng đã trình các cấp có thẩm quyền phê chuẩn đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020. Đây là khối lượng công việc vô cùng lớn trong năm 2018 mà ngành ngân hàng từ Trung ương đến địa phương phải triển khai để đưa dự thảo, Luật sửa đổi đi vào cuộc sống. Hi vọng kết quả xử lý nợ xấu sẽ được báo cáo khi kết thúc 2018”, Phó Thống đốc nói.

Theo báo cáo của NHNN ước cả năm 2017, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%, sát với chỉ tiêu định hướng đề ra khoảng 16-18% từ đầu năm. NHNN đã giảm 0,25%/năm lãi suất điều hành; giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay trung dài hạn xuống 8%/năm với các lĩnh vực ưu tiên.

Đến ngày 31/12/2017, tín dụng tăng 18,17%. Đáng chú ý tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh (chiếm khoảng 80% tổng dư nợ. Cụ thể, đến cuối tháng 11/2017, tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 14,03% so với cuối năm 2016; tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 20%; tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tăng 22,13%; tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 11,53%; dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 22%.

Theo Diệu Thùy

Infonet