Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/12

Cổ phiếu

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

KHA – CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội – Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ hơn 14,12 triệu cổ phiếu KHA đang giao dịch trên sàn HOSE, và đăng ký tiếp tục giao dịch trên sàn UpCoM. Ngoài ra, cổ đông KHA cũng đã thông qua kế hoạch mua 25% trở lên tổng số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ, nhưng không quá 30%.

STG – CTCP Kho vận miền Nam – HĐQT thống nhất chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans (Công ty con của STG), mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng CTCP Đường sông miền Nam (SWC) lên 84,39%.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Đã nhận được thông báo chào mua công khai hơn 11,88 triệu cổ phiếu FMC từ CTCP Pan Farm, với giá dự kiến là 23.000 đồng/cổ phiếu. Nếu việc mua vào thành công, Pan Farm sẽ nâng sở hữu tại FMC từ hơn 1,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,7% lên 13,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,18%.

SII – CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn – HĐQT đã thông qua việc mua lại hơn 15,4 triệu cổ phần của MWSAH và 15,43 triệu cổ phần của VOI sở hữu tại CTCP Cấp thoát nước Củ Chi với giá mua 10.000 đồng/cổ phần.

VGC – Tổng CTCP Viglacera – Quỹ VinaCapital công bố thông tin về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan tại VGC. Theo đó, VOF Investment Limited đã bán ra 707.000 cp VGC, giảm sở hữu xuống còn 253.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,06%. Giao dịch này cũng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm VinaCapital tại VGC từ 5% về 4,84%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KSA – CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận – CTCP Chứng khoán VSM, cổ đông, tổ chức có liên quan đến bà Phạm Thị Hinh, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 500.000 cổ phiếu KSA từ ngày 23/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại KSA xuống còn hơn 567.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,6%.

LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn – CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long, cổ đông lớn đã bán ra 500.000 cổ phiếu LSS trong ngày 30/11. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại LSS từ hơn 7,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,26% xuống còn 6,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,55%.

SMA – CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn – Ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên HĐQT đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 538.000 cổ phiếu SMA sở hữu, tỷ lệ 3,34%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 27/11.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng – CTCP Tae Kwang Vina Industrial, cổ đông đã mua vào hơn 22,37 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 28/11 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó cổ đông trên đã nâng sở hữu tại DIG từ hơn 1,95 triệu cổ phiếu lên hơn 24,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,21%, qua đó trở thành cổ đông lớn của DIG.

PGC – Tổng CTCP Gas Petrolimex – Từ ngày 02/11 đến 01/12, MB Capital đăng ký bán ra hơn 1,04 triệu cổ phiếu PGC, nhưng kết quả chỉ bán được hơn 712.000 cổ phiếu, qua đó giảm sở hữu tại PGC xuống còn hơn 3,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,13%.

MDG – CTCP Miền Đông – Ông Lê Ngọc Đệ, cổ đông lớn đã mua vào 1,9 triệu cổ phiếu MDG trong ngày 30/11. Qua đó, ông Đệ đã nâng sở hữu tại MDG từ hơn 567.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,49% lên 2,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,89%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PGC – Tổng CTCP Gas Petrolimex – MB Capital, cổ đông lớn đăng ký bán ra hơn 333.000 cổ phiếu PGC từ ngày 07/12 đến 05/2/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PGC xuống còn hơn 2,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,6%.

PVI – CTCP PVI – Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, cổ đông đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 05/12 đến 03/1/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PVI từ hơn 9,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,3% xuống còn 7,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,22%.

CTP – CTCP Cà phê Thương Phú – Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu CTP từ ngày 06/12 đến 04/1/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Thắng đang nắm giữ 1,09 triệu cổ phiếu CTP, tỷ lệ 10,9%.

KDC – CTCP Tập đoàn Kido – Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 07/12 đến 05/1/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nguyên sẽ nâng sở hữu tại KDS từ hơn 25,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,1% lên 28,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,27%.

KHA – CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội – Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ hơn 14,12 triệu cổ phiếu KHA đang giao dịch trên sàn HOSE, và đăng ký tiếp tục giao dịch trên sàn UpCoM. Ngoài ra, cổ đông KHA cũng đã thông qua kế hoạch mua 25% trở lên tổng số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ, nhưng không quá 30%.

STG – CTCP Kho vận miền Nam – HĐQT thống nhất chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans (Công ty con của STG), mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng CTCP Đường sông miền Nam (SWC) lên 84,39%.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Đã nhận được thông báo chào mua công khai hơn 11,88 triệu cổ phiếu FMC từ CTCP Pan Farm, với giá dự kiến là 23.000 đồng/cổ phiếu. Nếu việc mua vào thành công, Pan Farm sẽ nâng sở hữu tại FMC từ hơn 1,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,7% lên 13,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,18%.

SII – CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn – HĐQT đã thông qua việc mua lại hơn 15,4 triệu cổ phần của MWSAH và 15,43 triệu cổ phần của VOI sở hữu tại CTCP Cấp thoát nước Củ Chi với giá mua 10.000 đồng/cổ phần.

VGC – Tổng CTCP Viglacera – Quỹ VinaCapital công bố thông tin về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan tại VGC. Theo đó, VOF Investment Limited đã bán ra 707.000 cp VGC, giảm sở hữu xuống còn 253.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,06%. Giao dịch này cũng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm VinaCapital tại VGC từ 5% về 4,84%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KSA – CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận – CTCP Chứng khoán VSM, cổ đông, tổ chức có liên quan đến bà Phạm Thị Hinh, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 500.000 cổ phiếu KSA từ ngày 23/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại KSA xuống còn hơn 567.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,6%.

LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn – CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long, cổ đông lớn đã bán ra 500.000 cổ phiếu LSS trong ngày 30/11. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại LSS từ hơn 7,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,26% xuống còn 6,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,55%.

SMA – CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn – Ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên HĐQT đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 538.000 cổ phiếu SMA sở hữu, tỷ lệ 3,34%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 27/11.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng – CTCP Tae Kwang Vina Industrial, cổ đông đã mua vào hơn 22,37 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 28/11 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó cổ đông trên đã nâng sở hữu tại DIG từ hơn 1,95 triệu cổ phiếu lên hơn 24,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,21%, qua đó trở thành cổ đông lớn của DIG.

PGC – Tổng CTCP Gas Petrolimex – Từ ngày 02/11 đến 01/12, MB Capital đăng ký bán ra hơn 1,04 triệu cổ phiếu PGC, nhưng kết quả chỉ bán được hơn 712.000 cổ phiếu, qua đó giảm sở hữu tại PGC xuống còn hơn 3,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,13%.

MDG – CTCP Miền Đông – Ông Lê Ngọc Đệ, cổ đông lớn đã mua vào 1,9 triệu cổ phiếu MDG trong ngày 30/11. Qua đó, ông Đệ đã nâng sở hữu tại MDG từ hơn 567.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,49% lên 2,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,89%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PGC – Tổng CTCP Gas Petrolimex – MB Capital, cổ đông lớn đăng ký bán ra hơn 333.000 cổ phiếu PGC từ ngày 07/12 đến 05/2/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PGC xuống còn hơn 2,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,6%.

PVI – CTCP PVI – Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, cổ đông đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 05/12 đến 03/1/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PVI từ hơn 9,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,3% xuống còn 7,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,22%.

CTP – CTCP Cà phê Thương Phú – Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu CTP từ ngày 06/12 đến 04/1/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Thắng đang nắm giữ 1,09 triệu cổ phiếu CTP, tỷ lệ 10,9%.

KDC – CTCP Tập đoàn Kido – Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 07/12 đến 05/1/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nguyên sẽ nâng sở hữu tại KDS từ hơn 25,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,1% lên 28,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,27%.

Theo Cafef