u23-viet-nam-chien-u23-qatar-du-thang-hay-thua-cdv-van-suong-voi-nhung-hinh-anh-nay6