VDSC dự báo: Các quỹ ETF ngoại sẽ “xả” gần 11 triệu cổ phiếu ITA và mua hơn 21 triệu cổ phiếu SHB

Cổ phiếu

Theo dự báo, 2 quỹ ETF ngoại sẽ bán ra gần 8 triệu cổ phiếu VIC trong đợt tái cơ cấu quý 4.

Quỹ Db x-trackers FTSE Vietnam ETF và quỹ VanEck Market Vector Vietnam ETF sẽ công bố kết quả đảo danh mục vào ngày 01/12/201708/12/2017. Hai quỹ sẽ hoàn tất việc mua bán vào ngày 15/12/2017. Dựa trên dữ liệu cập nhật tại ngày 24/11/2017, RongViet Research dự báo như sau:

Quỹ Db x-trackers FTSE Vietnam ETF

Quỹ Db x-trackers FTSE Vietnam ETF sẽ công bố kết quả đảo danh mục ngày 01/12/2017. Dự báo kết quả như sau:

Loại ra:

– ASM do không đạt yêu cầu về vốn hóa

– DPM và ITA do không đạt yêu cầu về thanh khoản

Thêm mới: BMP do đã thỏa đầy đủ 3 điều kiện về vốn hóa, thanh khoản và free-float trong lần review này.

Lưu ý GTN cũng đang khá sát với yêu cầu về vốn hóa trong 2 kỳ review liên tiếp nhưng kỳ vừa qua GTN không bị loại nên chúng tôi cho rằng GTN trong kỳ review này có thể tiếp tục ở lại danh mục.

Theo đó, Rồng Việt dự báo quỹ FTSE sẽ mua khoảng 615.700 cổ phiếu BMP và bán ra hơn 10 triệu cổ phiếu ITA, bán 2,3 triệu cổ phiếu ASM và 3,7 triệu cổ phiếu DPM.

Bên cạnh đó, quỹ này được dự báo bán ra hơn 2,9 triệu cổ phiếu VIC, hơn 2 triệu cổ phiếu GTN nhưng mua vào gần 1,7 triệu cổ phiếu HPG, 2,7 triệu cổ phiếu KBC và 1,6 triệu cổ phiếu DXG.

Quỹ VanEck Market Vector Vietnam ETF

Quỹ VanEck Market Vector Vietnam ETF sẽ công bố kết quả đảo danh mục ngày 08/12/2017. Dự báo kết quả như sau:

Loại ra: HBC

Thêm mới: SHB

VDSC dự báo quỹ Van Eck sẽ mua 21,1 triệu cổ phiếu SHB, bán hết 1,4 triệu cổ phiếu HBC. bên cạnh đó, quỹ này sẽ bán ra 4,8 triệu VIC, 3,2 triệu cổ phiếu VCG và một số cổ phiếu lớn như MSN, VCB, ROS…

Cổ phiếu

Theo Cafef