Đồng Tâm của “bầu” Thắng bất ngờ lỗ 99 tỷ đồng

Ba tháng đầu năm nay, Công ty Cổ phần Đồng Tâm chỉ đạt doanh thu thuần vỏn vẹn 269 tỷ đồng và lỗ sau thuế 99 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đồng Tâm (gọi tắt Đồng Tâm) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý I sau khi chuyển đổi niên độ tài chính. Những năm trước, tập đoàn của Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng (“bầu” Thắng) thông thường chỉ công bố báo cáo tài chính năm hoặc bán niên.

3 tháng đầu năm nay, doanh thu của Đồng Tâm đạt 269 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của tập đoàn này đạt 47 tỷ đồng, tương đương biên lãi gộp 17,4%. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận gộp 32% cả năm 2020, thể hiện hiệu quả kinh doanh thấp trong quý I của doanh nghiệp.

Phần lợi nhuận gộp ít ỏi của Đồng Tâm chưa đủ trang trải chi phí lãi vay 53 tỷ đồng trong kỳ. Sau khi hạch toán thêm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, tập đoàn của bầu Thắng lỗ thuần 104 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Trừ đi phần thu nhập, chi phí khác cùng thuế thu nhập doanh nghiệp, Đồng Tâm lỗ ròng tới 99 tỷ đồng trong quý I. Đây là mức lỗ lớn của doanh nghiệp khi lợi nhuận cả năm 2020 chỉ 119 tỷ đồng.

Biểu đồ: Việt Đức.

Năm nay, Đồng Tâm đặt kế hoạch doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. Đây là mục tiêu kinh doanh hợp nhất 3 tháng đầu năm và niên độ tài chính mới (từ tháng 4 đến hết tháng 3 năm sau). Như vậy, để có thể hoàn thành chỉ tiêu, tập đoàn của “bầu” Thắng sẽ phải tăng tốc trong thời gian còn lại.

Đến ngày 31/3, tổng tài sản của Đồng Tâm đạt 6.586 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với cuối năm 2020. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này chiếm 1.450 tỷ đồng, còn lại 5.136 tỷ đồng là nợ phải trả. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp hơn 2.260 tỷ đồng.

Là một tập đoàn đa ngành quy mô lớn nhưng lượng tiền mặt của Đồng Tâm rất khiêm tốn. Đến hết quý I, tập đoàn này chỉ nắm giữ hơn 17 tỷ đồng tiền mặt và gần 2 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp của “bầu” Thắng ghi nhận 447 tỷ đồng giá trị chứng khoán kinh doanh.

“Bầu” Thắng hiện là cổ đông lớn nhất của Đồng Tâm với tỷ lệ sở hữu 47,5% cổ phần. Hai cổ đông lớn còn lại cũng là những thành viên trong gia đình doanh nhân này. Anh trai ông Thắng – Phó chủ tịch HĐQT Võ Văn Khuyến – sở hữu 14,6% cổ phần còn vợ “bầu” Thắng – bà Nguyễn Thị Thu Hồng – nắm giữ 7,2% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh ban đầu là vật liệu xây dựng, Đồng Tâm hiện đầu tư nhiều dự án bất động sản dân dụng, khu công nghiệp, cảng quốc tế Long An và tham gia cả mảng giáo dục.

Theo Dantri