Lãi nghìn tỷ, vì sao ACV chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu trên HOSE?

Tổng CTCP Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, thay vì niêm yết trên sàn UpCOM như hiện nay. Tuy nhiên, để đủ tiêu chuẩn niêm yết trên HOSE, ACV cần phải hoàn tất các đàm phán về cho thuê tài sản trong khu bay.

Trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, quá trình đàm phán về cho thuê hoạt động đối với các tài sản trong khu bay là một vấn đề tồn đọng. ACV sẽ không thể niêm yết cổ phiếu trên HOSE nếu vấn đề này không được giải quyết.

Hơn nữa, Bộ Giao thông cũng yêu cầu ACV khấu trừ doanh thu và lợi nhuận từ các tài sản trong khu bay ra khỏi Báo cáo tài chính cho đến khi hoàn tất các đàm phán liên quan và thay vào đó sẽ ghi nhận là các khoản ngoại bảng.

Hiện tại, ACV đề xuất hai phương án để xử lý đối với các tài sản trong khu bay như sau:

Phương án 1 (được ưu tiên): Như trong đề án cổ phần hóa của ACV, sau cổ phần hóa, các tài sản trong khu bay sẽ được bàn giao cho Nhà nước và sau đó cho ACV thuê lại để phục vụ hoạt động. Như đàm phán, ACV sẽ nhận toàn bộ doanh thu từ các tài sản này và trả phí cho thuế cho Nhà nước và chịu mọi chi phí sửa chữa. ACV đề xuất trả 270 tỷ đồng phí thuê hàng năm và trích lập 727 tỷ đồng dự phòng dài hạn hàng năm cho sửa chữa.

Phương án 2:  Nhà nước sẽ dùng các tài sản làm vốn góp cho ACV thay cho phần vốn góp khi ACV huy động vốn mới từ cổ đông hiện hữu. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC), giá trị của các tài sản trong khu bay là khoảng 8 nghìn tỷ đồng. Theo đó, ACV có thể huy động một khoản vốn khoảng 8,386 nghìn tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu bằng cách phát hành 838,6 triệu cổ phiếu (39% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) và tỷ lệ sở hữu của Nhà nước vẫn là 95,4%.

ACV và Bộ Giao thông Vận tải sẽ lựa chọn một phương án và trình Thủ tướng phê duyệt cuối cùng. Sau khi hoàn tất các đàm phán, ACV sẽ đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Ước tính thời gian đàm phán sẽ kéo dài thêm 3-6 tháng nữa, theo đó ACV có thể niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong quý  4 năm nay. Việc niêm yết trên HOSE cũng mở ra cơ hội để cổ phiếu ACV: Được thêm vào giỏ VN30 trong tương lai; Thêm vào giỏ các chỉ số ETF vào thời điểm phù hợp; Được phép giao dịch ký quỹ sau 6 tháng niêm yết trên HOSE.

Các tài sản trong khu bay gồm nhiều tài sản khác nhau được sử dụng trong một phần diện tích cảng hàng không dùng cho máy bay cất, hạ cánh và lăn, (trừ phần sân đỗ máy bay) như đường băng, đường lăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị định vị. Các tài sản này đã được chuyển giao cho Nhà nước và Nhà nước cho ACV thuê lại. Hiện các điều khoản thuê đang chờ nhà nước chấp thuận. Tài sản khu bay đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của ACV thông qua doanh thu từ phí dịch vụ cất hạ cánh trong khi chi phí đi kèm gồm chi phí nhân công, chi phí thuê, chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí khấu hao, chi phí điện nước và chi phí thuê ngoài

Trong năm 2017, tài sản khu bay đóng góp 1.992 tỷ đồng doanh thu thuần và làm phát sinh 854 tỷ đồng chi phí hoạt động của ACV (không gồm chi phí thuê và dự phòng sửa chữa). Theo điều khoản đàm phán, ACV sẽ hạch toán khoảng 1.000 tỷ đồng phí thuê và dự phòng sửa chữa cho tài sản khu bay.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, ACV đạt doanh thu thuần 13.849 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.204 tỷ đồng.

Hiền Anh

Infonet