Phạt Thép Pomina vì nhập khẩu phế liệu chứa tạp chất

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xử phạt Công ty CP thép Pomina 2 và Nhà máy Luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina vì hành vi nhập khẩu phế liệu chứa tạp chất vượt quá tỷ lệ cho phép.

Ngày ngày 01/06/2018, UBND tỉnh BRVT đã ban hành Quyết định 1422/QĐ- XPVPHC và Quyết định 1423/QĐ- XPVPHC về hành vi không bảo vệ môi trường của Công ty CP thép Pomina 2 và Nhà máy Luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina.

Cụ thể, tại Quyết định 1422/QĐ- XPVPHC, UBND tỉnh BRVT quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà máy Luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP thép Pomina có trụ sở và cơ sở sản xuất tại đường số 9, KCN Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, huyện Tân Thành.

Nhà máy Luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina đã có hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu có tạp chất là chất thải khác với tổng số lượng vượt quá 1.000 kg.

Qua kiểm tra số lượng nhập khẩu theo các chứng thư giám định, đơn vị này có 3 lần nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất vượt tỷ lệ cho phép.

Căn cứ quy định của pháp luật, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh BRVT quyết định xử phạt Nhà máy Luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina số tiền 1,4 tỷ đồng.

Đồng thời, có hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 9 tháng.

Thép Pomina bị phạt gần 5 tỷ đồng vì không bảo vệ môi trường
Thép Pomina bị phạt gần 5 tỷ đồng vì không bảo vệ môi trường

Tuy nhiên, do giấy phép nhập khẩu phế liệu của công ty đã hết hạn và chưa được cấp phép mới nên UBND tỉnh BRVT không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung này.

Bên cạnh đó, Quyết định 1423/QĐ- XPVPHC UBND tỉnh BRVT với nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 có trụ sở chính và cơ sở sản xuất tại KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành.

Qua kiểm tra với cơ quan chức năng xác định Cty này đã 17 lần nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu có tạp chất là chất thải khác với tổng số lượng vượt quá 1.000 kg.

Với những hành vi này, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh BRVT đã quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 số tiền 3,4 tỷ đồng.

Đồng thời, tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 9 tháng.

Tuy nhiên, do giấy phép nhập khẩu phế liệu của Công ty cũng đã hết hạn và chưa được cấp phép mới nên UBND tỉnh BRVT không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Thái Minh (t/h)/Tạp chí Kinh tế Tập đoàn